Alsahar Villa - Lâu Đài Maroc Màu Cát tại Hội An

Tận hưởng kì nghỉ

cùng những ưu đãi tuyệt vời từ Alsahar Villa

Spring Offer

40%

Tối thiếu lưu trú từ 2 đêm trở lên

Áp dụng cho đặt phòng sớm trước 7 ngày

Miễn phí hủy đặt phòng trước 3 ngày

Miễn phí ăn sáng, cà phê và bánh ngọt

Miễn phí Snack bar

 

Family Offer

35%

Áp dụng đặt cùng lúc từ 2 phòng

Áp dụng cho đặt phòng sớm trước 7 ngày

Miễn phí hủy đặt phòng trước 3 ngày

Miễn phí ăn sáng, cà phê và bánh ngọt

Miễn phí Snack bar